Welkom |
Schilderen |
Beeldhouwen |
Workshops |
Atelier |
Galerie |
Exposities |
Contact          
Het Beeldhouwen

In tegenstelling tot het schilderen ga ik bij het beeldhouwen wèl te werk vanuit een van te voren bedacht plan of idee. Het visualiseren van een beeld in gedachten, het schetsmatig aanpakken van een compositie of het maken van foto’s zijn hierbij belangrijk en bieden houvast. 

Bij het maken van een beeld is de vorm belangrijk, ik noem dit “de houding”, deze moet volledig in balans en in harmonie zijn met de uitgebeelde emotie of boodschap. Ik hou ervan mijn beelden dynamisch te laten zijn. Ik vind het prettig om iets "mooi" te maken. Beeldhouwen is vooral een visuele taal.

Sinds 2017 ben ik mijn beelden meer aan het abstraheren, waardoor de beeldtaal nog krachtiger wordt. Ik probeer meer los te laten, hetgeen ook zichtbaar wordt in het creatieve proces. Door styllistischer te werken laat ik meer over aan de fantasie van de toeschouwer, die interactie is spannend en inspireert me voor nieuw werk. 

Mooie vormen, een fascinatie voor houdingen, of een spannende interactie tussen mensen, de uitdaging van het moment, deze te pakken en te raken met mijn beelden, daar gaat het mij om.

 

 

Mijn beelden worden gegoten bij Kunstgieterij Marius Bruggeman te Voorst.

Gieterij